Jens Henriksson leder ny utredning om överskottsmålet

Regeringen kommer att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att behandla frågan om en eventuell förändring av målnivån för det finansiella sparandet. Som opolitisk ordförande kommer Jens Henriksson, VD och koncernchef för Folksam, att utses.

Debattartikel: Jens Henriksson leder ny utredning om överskottsmålet

Finansdepartementet,
26 maj 2015