Jesper Hansson ny chef för avdelningen för penningpolitik

Riksbankens direktion har utsett Jesper Hansson till ny chef för avdelningen för penningpolitik. Jesper Hansson är för närvarande finansråd och chef för den ekonomiska avdelningen på finansdepartementet. Han tillträder tjänsten
senast den 1 januari 2018.