Jobbmål kräver radikala reformer


Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser Carola Lemne, Svenskt Näringslivs vd.