Jonas Bjelfvenstam ska leda utredning om självkörande fordon

Den 12 november 2015 tillsatte regeringen en utredning om och hur dagens regelverk behöver anpassas för självkörande fordon (Dir. 2015:114). Särskild utredare blir Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.