Jordbruk och fiske på första rådsmötet under Luxemburgs ordförandeskap

EU:s jordbruks- och fiskeministrar möts i Bryssel den 13 juli. Då kommer det luxemburgska ordförandeskapet informera om höstens arbetsprogram. Ministrarna ska också diskutera ett nytt förslag som skulle möjliggöra för EU-länderna att förbjuda användning av GMO som livsmedel och foder. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar i mötet.
Artikel på webbplatsen Från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht