Juridiskt stöd för regional e-samverkan

Information om Värmlands goda initiativ till gemensam nämnd och regional lösning för IT-plattform för e-tjänster.