Kammarkollegiet föreslår att ESV behåller ansvaret att upphandla administrativa system

Tidigare i år fick Kammarkollegiet i uppdrag av regeringen att utreda om Kammarkollegiet bör ta över Ekonomistyrningsverkets (ESV) ramavtalsverksamhet. Nu är analysen färdig och Kammarkollegiet kommer fram till att ansvaret för att upphandla statens administrativa system även fortsättningsvis bör ligga på ESV.