Kammarkollegiet publicerar nya vägledningar om anbudsutvärdering

En av de mest centrala delarna av en offentlig upphandling är utvärderingen av anbuden. Detaljerade regler för anbudsutvärdering saknas och upphandlande myndigheters val av utvärderingsmodell blir ibland föremål för överprövningsprocesser. Nu publicerar Kammarkollegiets upphandlingsstöd två nya vägledningar för stöd vid valet av tilldelningskriterier och utvärderingsmodell samt vid anbudsutvärderingen.
Val och utformning av tilldelningskriterier och en genomtänkt utvärderingsmodell är avgörande för att en upphandlande myndighet verkligen ska få det som bäst motsvarar det efterfrågade behovet.