Kammarkollegiet rapporterar om regeringsuppdraget att utbilda för högre kvalitet i upphandling av äldreomsorg

Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet har under 2013 utbildat landets kommuner och landsting för att stärka kompetensen om hur offentlig upphandling kan bidra till en god äldreomsorg. Vad blev resultatet och vilka lärdomar kan vi dra inför 2014 då uppdraget fortsätter? Dessa frågeställningar besvaras i den rapport som Kammarkollegiet nu sammanställt.
Bakgrunden till uppdraget är regeringens bedömning att många kommuner och landsting brister i sina vård- och omsorgsupphandlingar. Utbildningsinsatsens mål är att öka kunskaperna hos politiker, beställare och upphandlare om hur upphandling kan