Kammarkollegiet ska analysera statens upphandlingar av administrativa system

Kammarkollegiet har fått i uppdrag av regeringen att analysera förutsättningarna för att ta över ansvaret från Ekonomistyrningsverket (ESV) för att upphandla statens administrativa system. Innan något beslut har tagits påverkas inte ESV:s arbete med upphandlingar.