Kammarkollegiet vinner pris för bästa upphandling 2010

Kammarkollegiet tilldelas i år Handslaget, priset för bästa upphandling 2010, för den omfattande upphandlingen av IT-drifttjänster.
Den vinnande upphandlingen IT-drifttjänster är Kammarkollegiets hittills största upphandling och genomfördes av Per-Erik Andersson och Hans-Olov Öhrner. Ramavtalen för IT-Drift möjliggör avsevärda effektiviseringar för större delen av offentlig sektor genom att myndigheterna bättre kan fokusera på sin kärnverksamhet och kravställa IT utifrån verksamheternas eget behov. Då hela eller delar av IT-leveranserna konkurrensutsätts kan kostnaderna för IT-verksamheten