Kammarkollegiets kapitalförvaltning åter i topp

Den statliga kapitalförvaltningen på Kammarkollegiet kunde återigen lägga ett rekordår bakom sig. Under 2012 slog Kammarkollegiet aktiemarknaden med drygt en procentenhet, enligt OMXSCAPGI. Förvaltningen av räntor har överträffat jämförelseindex för 15:e året, av de senaste 17.
– I jämförelse med marknaden kan vi konstatera att vi är en av de främsta förvaltarna i Sverige. För våra kunder som till övervägande delen består av statliga och kyrkliga fonder och stiftelser innebär dessa mervärden ökade anslag till bland annat stipendier för forskning, våra nationalparker, pensioner och