Kammarrätten avslår begäran om överprövning av BI-upphandling

Kammarrätten har nu meddelat dom i överprövningen av upphandlingen av statliga ramavtal för beslutstödssystem (BI-system). Kammarrätten ger ESV rätt och vi arbetar för att teckna ramavtal under nästa vecka. Vi vet att ramavtal för beslutstödssystem är av stort intresse för flera myndigheter. Vi återkommer så snart som möjligt med mer information.