Kaplan tog emot "10 digitala saker att göra innan man blir vuxen"

Den 5 maj höll Lilla kommissionen, Digitaliseringskommissionens expertgrupp med barn och ungdomar, sitt sista möte och då deltog också it-minister Mehmet Kaplan. Med sig fick han Lilla kommissionens lista över 10 digitala saker man måste ha gjort innan man blir vuxen. Resultatet av Lilla kommissionens arbete kommer att ingå som en del i Digitaliseringskommissionens uppdragsredovisning hur digitaliseringen nationellt kan främjas ytterligare.

Artikel: Kaplan tog emot listan 10 digitala saker att göra innan man blir vuxen

Näringsdepartementet,
6 maj 2015