Karlstad först ut med livsmedelsdialog

Den 23 mars inledde landsbygdsminister Sven-Erik Bucht sin livsmedelsdialog i Karlstad. Omkring 120 personer från Värmlands, Västmanlands och Örebro län med koppling till livsmedelskedjan var på plats för att ge inspel till den livsmedelsstrategi som regeringen tar fram. Den svenska livsmedelsdialogen sker på sammanslagt sex platser i landet under våren 2015.

Om dialogmötet på naringsbloggen.se/livsmedel
Svensk mat ger jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Näringsdepartementet,
24 mars 2015