Karlstad sista stoppet för dialogturnén om skogen

I morgon onsdag den 2 december avslutas den dialogturné som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht genomfört i landet under hösten. Med Karlstad som sista stopp bjuds skogsindustrins aktörer i länen Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm och Södermanland in för att bidra med tankar och inspel i arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht