Kärnkraft ger positiv energi i världen


Sol- och vindkraft växer starkt men för att klara klimatutmaningen behövs alla koldioxidfria teknologier. Därför behöver kärnkraften växa globalt som en pålitlig energikälla. Det var en slutsats under en konferens om kärnkraftens globala roll.