Kartläggning av strategiska it-projekt i staten

Ekonomistyrningsverket arbetar under 2015 med ett regeringsuppdrag om it-kostnader i staten. En del i uppdraget är att kartlägga strategiska it-projekt med hög risk. Resultaten visar att det finns 244 strategiska it-projekt bland de 63 myndigheter som ingår i kartläggningen, av dem bedömer myndigheterna att 74 stycken har en hög risk inom minst ett av tre riskområden.