Kartläggning visar att ca 85 procent av landets yta har mobiltäckning

Det finns mobiltäckning för tal på ca 85 procent av landets yta, enligt den kartläggning som Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört på regeringens uppdrag. Mobilt bredband via de nya 4G-näten (10 Mbit/s) täcker tillsammans drygt 40 procent av ytan.

Läs mer om kartläggningen på PTS webbplats
Uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät, N2013/2538/ITP

Näringsdepartementet,
14 mars 2014