Kassaregister för företag utan fast driftställe i Sverige

Regeringen har i dag lämnat förslag till Lagrådet om utökat krav på kassaregister. Syftet är att förbättra konkurrensen i kontantbranschen.