Klargörande av krav på social hållbarhet i Karlstad

Hur klarar man som leverantör de krav på social hållbarhet som landsting och kommuner ställer? Det diskuterade vi igår i Karlstad.

Det kan vara svårt att förstå de sociala krav som landstingen, SKL Kommentus Inköpscentral och många andra offentligt upphandlande myndigheter ställer i sina upphandlingar. För att underlätta för leverantörerna höll SKL Kommentus Inköpscentral, tillsammans med Landstingens nationella samordning av hållbar upphandling, ett halvdagsseminarium på temat” Hållbar leverantör 2.0 – så klarar du kraven på social hållbarhets som kommuner och landsting ställer”.

Avsikten med seminariet var att lyfta och klargöra de krav som ställs på leverantörerna. Pauline Göthberg, nationell samordnare hos Sveriges landsting och regioner, och Peter Nohrstedt, hållbarhetschef hos SKL Kommentus, pratade om bakgrund och syfte med de gemensamt framtagna kontraktsvillkoren om social hållbarhet.

I tillägg lärde sig deltagarna hur en revision går till och vilken dokumentation och verifiering som leverantören måste kunna prestera genom det pass som Erika Ekman, revisor i Trossa AB, höll.

I publiken fanns bland annat leverantörer inom läkemedel, medicinteknik, arbetskläder, kemisk-tekniska produkter och IT-produkter.

För dig som vill ta del av informationen ges ett nytt tillfälle att delta vid seminariet i Växjö den 21 november (läs mer och anmäl dig här). Välkommen!