Klart att avropa på ramavtalet för beslutstödssystem

Ekonomistyrningsverket tecknade den 8 juli statliga ramavtal med tre leverantörer inom området beslutstödssystem. Det är redan från detta datum möjligt för myndigheterna att avropa från ramavtalen.