Klart med nya ramavtal för e-handelstjänst

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tecknat ramavtal för e-handelstjänst med CGI Sverige AB och Visma Commerce AB. Ett mål med ramavtalen är att de nya systemen ska ge offentlig sektor stöd att effektivisera sina inköpsprocesser. Ramavtalen kan även användas av 120 kommuner och landsting.