KLASSA underlättar informationssäkerheten

MSB presenterar idag en undersökning om informationssäkerhet. Över hälften av kommunerna arbetar systematiskt med frågan, men mer behöver göras. Därför har SKL tagit fram verktyget KLASSA.