Klimat, miljö och trafiksäkerhet i fokus när Anna Johansson träffar EU:s transportministrar i Luxemburg

Idag tisdag är infrastrukturminister Anna Johansson på TTE-råd i Luxemburg. På agendan för mötet med EU-kollegerna står kommande klimatförhandlingar om flyget i FN-organisationen ICAO, passagerarfartygstrafik, kväveoxidutsläpp från dieselbilar och vikten av trafiksäkerhetsarbete i EU.