Klimatomställning får inte äventyra konkurrenskraften


Det svenska näringslivet spelar en viktig roll i klimatomställningen, det är både experter, politiker och företagsledare överens om. Men hur långt före kan industrin gå utan att konkurrenskraften urholkas? Det var den stora frågan under en näringslivshearing i Riksdagen i slutet av oktober.