Klimatsmart transport-innovation

Inom det samnordiska projektet SHIFT genomförs en studie kring synergier mellan olika typer av innovationer för att minska transporternas klimatpåverkan.