KMD vill dra sig ur ramavtalet för ekonomisystem

KMD Sverige HB har idag meddelat Ekonomistyrningsverket att de vill dra sig ur ramavtalet för ekonomisystem. Som motiv uppger KMD att de avser att förändra sin verksamhet.