KOLL på Lärarkompetensen?

Idag använder fler än 35 kommuner LärarKOLL för kartläggning och analys av Lärarlegitimation och Lärarkompetens inom Förskolan, Grundskolan och Gymnasieskolan.

Vi vill bjuda in dig att delta i något av höstens webbinarier och seminarier. Under 60 minuter berättar vi hur några av våra kommunkunder framgångsrikt använder LärarKOLL för att säkerställa förskollärares och lärares kompetens – från kartläggning och analys till konkreta underlag och åtgärder på förvaltnings-, skol- och lärarnivå.

WEBBINARIUM: Få KOLL på lärarkompetensen på 60 minuter

Under webbinariet berättar vi om erfarenheter och konkreta exempel på information/kommunikation, kompetensinventering och exempel på hur skolledare och förvaltningsledning kan se kompetensläget i lättöverskådliga grafer som underlag för beslut och åtgärder.

Webbinariet leds av Sveriges mest erfarna konsulter inom området.