”Kollektivtrafiken kan lösa krisen”

Ta bort förmånsskatten på månadskort och årskort i kollektivtrafiken. Kostnadskrisen och klimatkrisen måste hanteras samtidigt och tillsammans. Kollektivtrafiken gör det möjligt. 

Det menar Johan Wadman och Lars Sandberg, vd respektive analytiker på Svensk kollektivtrafik, branschorganisation för länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter

Förslaget om att ta bort förmånsskatten på månadskort och årskort i kollektivtrafiken är ett av flera som läggs fram i en debattartikel i Sydsvenskan den 11 april 2023. Debattörerna pekar på att staten i dag skattesubventionerar förmånsbilister med miljöbil och personer som fått cykel som löneförmån. Men om arbetsgivaren vill uppmuntra resande med kollektivtrafik förmånsbeskattas den anställde fullt ut.

Skattereduktion, inte reseavdrag

Andra förslag som läggs fram är bland annat att ersätta reseavdraget med en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion. På så sätt hoppas skribenterna att klimatutsläppen sjunker, fusket och felen minskar och skattesänkningen blir lika mycket värd, oavsett om man är höginkomsttagare eller låg- och medelinkomsttagare och oavsett om man tar bil, buss, tåg eller cykel till jobbet. Ett annat förslag är att underlätta för bussarna att lättare att komma fram i trafiken, göra ett omtag för att tågen ska komma fram i tid, bland annat öka underhållet och bygga fler spår.

Läs mer här:

https://www.sydsvenskan.se/2023-04-11/kollektivtrafik-kan-hantera-kostnadskrisen-och-klimatkrisen