Kommentar: Sant och falskt om företagande i välfärden


För tillfället pågår ett antal statliga utredningar som syftar till att på olika sätt begränsa företagandet i välfärden. Som motiv framförs ofta att kvaliteten i tjänsterna och personalens villkor försämras till följd av de privata aktörerna. Detta eftersom företag normalt gör vinst. I utredningsdirektiven till den så kallade Reepaluutredningen formuleras detta som ”Förekomsten av vinstintresse påverkar incitamentsstrukturen i verksamheten, vilket går ut över kvalitet, likvärdighet, tillgänglighet och arbetsvillkor.”