Kommentar till Fastghetsanställdas förbunds varsel inom saneringsbranschen

Det är väldigt problematiskt att Fastighetsanställdas förbund nu tar till stridsåtgärder för att spräcka det märke som satts av industrin i årets avtalsrörelse. Det är ett agerande som utmanar och i förlängningen underminerar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Fastighets försöker ge sken av att Almega inte vill medverka till en låglönesatsning, men det är felaktigt.