Kommentar till lagförslag om flyktingmottagande

SKL har tidigare gett ett villkorat ja till regeringens föreslagna lag om mottagande av nyanlända. Men alla villkor är inte uppfyllda i remissen som skickats till Lagrådet i dag.