Kommentar till utredning om byggkonkurrens

Ökad konkurrens i byggbranschen är ett delat ansvar mellan kommunerna, staten och branschen själv. Allt fokus kan inte ligga på kommunerna, skriver SKL i en kommentar till en ny utredning.