Kommentar till utredning om dricksvatten

Alla är vi beroende av rent vatten. Det är därför bra att skyddet av svenskt dricksvatten har utretts. Men SKL ser brister i utredningens förslag om hur skyddet kan förbättras.