Kommentar till Välfärdsutredningen

I dag presenterade Välfärdsutredningen i ett delbetänkande förslag om bland annat ägarprövning och begränsad vinstutdelning. SKL kommer nu att gå igenom förslagens konsekvenser för SKL:s medlemmar.