Kommenterad dagordning, Allmänna rådets möte 18 november 2015

Kommenterad dagordning

från Näringsdepartementet