Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 16 november

Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 16 november 2015.

Kommenterad dagordning från Näringsdepartementet