Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 22 oktober

Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskeråd den 22 oktober 2015.

Kommenterad dagordning från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht