Kommenterad dagordning, Konkurrenskraftsrådets möte den 29 februari 2016

Den 29 februari träffas EU:s handelsministrar i rådet för konkurrenskraft.