Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 6 oktober 2015

Kommenterad dagordning

från Finansdepartementet, Regeringen