Kommenterad dagordning, Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, den 23-24 november 2015

Kommenterad dagordning

från Kulturdepartementet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet