Kommenterad dagordning, rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, den 30-31 maj 2016

Kommenterad dagordning inför samråd med riksdagens EU-nämnd den 27 maj 2016.