Kommissionen lägger ned överträdelseärendet om moms och ideella föreningar

Europeiska kommissionen har idag beslutat att lägga ned överträdelseärendet om ideella föreningar. Kommissionen anser dock fortfarande att den svenska momsbefrielsen för ideell sektor är fel, men menar att befrielsen inte påverkar EU:s inre marknad. Regeringen är ändå nöjd med att de diskussioner som förts med kommissionen har resulterat i en nedläggning av själva överträdelseärendet.

Pressmeddelande: Europeiska kommissionen lägger ned överträdelseärendet om moms och ideella föreningar

Finansdepartementet,
26 februari 2015