Kommissionens rekommendation om Sveriges ekonomi

EU-kommissionen har idag presenterat årets landsspecifika rekommendationer till EU:s medlemsstater och till euroområdet. Sverige får i år en rekommendation som tar sikte på åtgärder för att minska hushållens skuldsättning och det bristande utbudet av bostäder.

EU-kommissionens rekommendation om Sveriges ekonomi

Finansdepartementet,
13 maj 2015