Kommitté ser över förutsättningarna att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige

För att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och innovativt företagande i Sverige tillsätter regeringen en kommitté som får i uppdrag att göra en bred översyn av förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och äga företag.

Pressmeddelande: Kommitté ser över förutsättningarna att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige
Dir. 2014:46 Förbättrat klimat för entreprenörskap och innovativt företagande
Debattartikel i Dagens industri

Finansdepartementet,
3 april 2014