Kommitté ska bistå finansiellt stabilitetsråd

Regeringen har beslutat att tillsätta Kommittén för finansiell stabilitet. Kommittén ska sköta administrativa uppgifter åt finansiella stabilitetsrådet – det mötesforum där företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och Riksbanken ska träffas regelbundet för att diskutera frågor om finansiell stabilitet.

Dir. 2013:120 Kommittén för finansiell stabilitet
Pressmeddelande 27 november 2013: Förberedande möte inför det finansiella stabilitetsrådet

Finansdepartementet,
19 december 2013