Kommitté utreder målnivån för det offentliga sparandet

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska se över målet för det finansiella sparandet i den offentliga sektorn. Jens Henriksson, vd och koncernchef för Folksam, ska leda utredningen. Slutbetänkande ska lämnas i oktober 2016 med delbetänkande i april 2016.
Pressmeddelande Från Finansdepartementet, Magdalena Andersson