Kommunal hycklar om löneproblem


Kommunal förbiser helt de skilda förutsättningarna för lönebildningen mellan offentlig och privat sektor. Därmed hotas den modell för lönebildning som har gett kraftiga reallöneökningar i snart 20 år. Det skriver Christer Ågren, vice vd.