Kommunal polis viktig i kampen mot gängen

Det är dags att införa en kommunal polis och att hitta nya sätt att finna kompetenta brottsutredare i form av civila specialister. Det menar Björn Eriksson, före detta rikspolischef och Interpolpresident.

Han anser att Sverige behöver gå vidare med införandet av en kommunal ordningspolis, något som många kommuner redan efterfrågar. Han skriver i GP den 25 oktober 2023: ”Poliser med god lokalkännedom och kontinuerligt vaksamma ögon, poliser som inte titt som tätt kommenderas till insatser på annan ort, så som i dag sker”.

Björn Eriksson.

Debattören stödjer ”till fullo förslaget om en nationell expertkommission”. Han menar att en sådan bör få uppdraget att snabbt arbeta fram en övergripande plan för att stärka samhällets totala motståndsförmåga mot all slags kriminalitet och därigenom öka Sveriges inrikes säkerhet.

Samarbete över gränser

Men det är inte enbart det lokala polisarbetet som behöver stärkas, enligt Eriksson, utan även polisiärt samarbete över nationsgränserna. Han menar att behovet av effektivt kriminalpolisiärt samarbete över nationsgränserna ständigt växer. ”Det var kritiskt stort redan när Interpol grundades för nu exakt 100 år sedan. Det är i dag än mer akut när stater var för sig tvingas ytterligare mobilisera mot den eskalerande internationella brottsligheten.”

Läs hela artikeln i Göteborgs Posten.